O nas - dochodzenie odszkodowań

O nas - dochodzenie odszkodowań

Ogólnopolskie Porozumienie Adwokatów i Radców Prawnych „Dla Poszkodowanych” powstało z myślą o kompleksowej i profesjonalnej obsłudze spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi Osób Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W pierwszej kolejności naszym celem jest udzielenie pomocy Osobom Poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych, począwszy od zgłoszenia szkody u właściwego Ubezpieczyciela, poprzez prowadzenie sprawy cywilnej przeciwko właściwemu Ubezpieczycielowi, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym. Jest to tzw. kompleksowa obsługa, w której Osoba zainteresowana znajduje profesjonalną pomoc i wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń.

Praktyka w tego typu sprawach wskazuje, iż Osoba Poszkodowana, która znajduje się w trudnej sytuacji jaką jest wypadek komunikacyjny i związane z nim konsekwencje (np. śmierć osoby najbliższej czy też uszczerbek na zdrowiu), często ma problem z poruszaniem się w zawiłym gąszczu przepisów oraz uzyskaniem wszystkich należnych świadczeń od Ubezpieczycieli.

Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom Osób Poszkodowanych i wiedząc, że ich sytuacja wymaga pomocy prawnej na najwyższym poziomie, proponujemy Państwu współpracę z adwokatami i radcami prawnymi opartą na zaufaniu, profesjonalizmie i najwyższych standardach zawodowych.

Nasze kancelarie adwokackie i radcowskie znajdują się w różnych częściach Polski i gwarantują Państwu bezpośredni dostęp do swoich wysoko wykwalifikowanych prawników, którzy posiadają potwierdzone uprawnienia zawodowe, niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Decydując się na współpracę z nami, zawierają Państwo umowę z osobą (adwokatem lub radcą prawnym), która będzie odpowiedzialna za całość procesu prowadzenia sprawy. Umowa w jasny sposób określa zakres udzielanej pomocy oraz wynagrodzenie należne za prowadzenie sprawy (dochodzenie odszkodowań bez żadnych ukrytych kosztów), przy czym prowizja od uzyskanego odszkodowania obejmuje rozsądną jego część.

W dniu 24.08.2016 r. przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce zapadł wyrok Sądu II instancji uwzględniający w całości roszczenia Powodów reprezentowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Jacek Sławomir Osuch. Sprawa dotyczyła wypadku komunikacyjnego mającego miejsce w 2011 r. w wyniku, którego śmierć poniosła Córka i siostra Powodów. Firma odszkodowawcza po etapie likwidacji szkody uzyskała dla Poszkodowanych, od Ubezpieczyciela pojazdu z zakresu OC, kierowanego przez sprawcę wypadku kwotę w wysokości 21.500 zł. Po zgłoszeniu się Poszkodowanych do Kancelarii i dokonaniu analizy sprawy zostało wytoczone powództwo w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - w Sądzie miejsca zamieszkania Powodów. Powodowie zostali w całości zwolnieni od kosztów sądowych W styczniu 2016 r. zapadł w wyrok częściowy Sądu Rejonowego na skutek którego Ubezpieczyciel uiścił na rzecz Powodów kwotę w wysokości 58.809,17 zł. W wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce Powodowie otrzymali dodatkowo kwotę w wysokości 31.507,54 zł. Wszelkimi kosztami postępowania został obciążony Ubezpieczyciel z uwagi na fakt, iż Powodowie wygrali sprawę w 100%. Kancelaria wystąpiła z wnioskiem o uzasadnienie wyroku Sądu II instancji.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej Kancelarii.