Zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi

Pojęcie zadośćuczynienia nie jest tożsame z odszkodowaniem. Pomimo tego, że oba świadczenia występują zazwyczaj w formie pieniężnej, inna jest podstawa prawna ich przyznawania. Dotyczy to także zadośćuczynienia wypłacanego za wypadek komunikacyjny. Czym jest wypadek komunikacyjny? Obowiązujące przepisy jasno określają, że wypadkiem komunikacyjnym jest każde zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co …

Zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi Czytaj »

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a koszty leczenia

Szkoda w wypadku komunikacyjnym bardzo często wiąże się z koniecznością wsparcia medycznego. To z kolei oznacza dla poszkodowanego wydatki na leki oraz odpowiednią opiekę lub rehabilitację. Czy odszkodowanie obejmuje wówczas koszty ewentualnego leczenia? Zakres szkody komunikacyjnej Szkoda komunikacyjna może wpływać na poszkodowanego dwuzakresowo: w stosunku do zdrowia danej osoby – dotyczy to każdego urazu u …

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a koszty leczenia Czytaj »

Przyczynienie się małoletniego poszkodowanego do wypadku

Nierzadko zdarzenia wywołujące określoną szkodę powstają na skutek działania samego poszkodowanego. Dotyczy to także małoletnich, którzy swoim nieprzemyślanym zachowaniem mogą w dużej mierze wpłynąć na określoną sytuację i rozmiar szkody. Czy w takim przypadku odszkodowanie jest w ogóle należne? Przyczynienie się do powstania szkody Zgodnie z treścią art. 362 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się …

Przyczynienie się małoletniego poszkodowanego do wypadku Czytaj »

Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

Sprawy sądowe zawsze wiążą się z konkretnymi opłatami. W pierwszej kolejności zobowiązanym do ich uiszczenia jest powód, dopiero w przypadku wygranej może starać się o ich zwrot. Dotyczy to także spraw o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.  Czym są koszty sądowe? Koszty sądowe to tak naprawdę całokształt wydatków, które pojawiają się w danej sprawie. Związane są …

Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie Czytaj »

Właściwość sądów w sprawach o ubezpieczenia

Sprawy ubezpieczeniowe czasami muszą trafić do sądu, będzie tak szczególnie wtedy, gdy pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem nie dochodzi do porozumienia. Pojawia się wówczas konieczność złożenia pozwu do właściwego sądu – pytanie jednak, który będzie tym prawidłowym? Czym jest właściwość sądu? Właściwość sądu można tak naprawdę rozpatrywać w dwóch aspektach: rzeczowym – chodzi o ustalenie sądu, …

Właściwość sądów w sprawach o ubezpieczenia Czytaj »

Czym jest szkoda całkowita?

Pojęcie szkody nie jest trudne do zdefiniowania, przynajmniej do czasu, gdy uprawniony występuje z roszczeniem jego wypłaty. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc uniknąć odpowiedzialności lub zminimalizować wysokość wypłacanej kwoty posługują się wówczas różnymi rodzajami szkód, wśród których pojawia się m.in. szkoda całkowita. Czym jest szkoda? W rzeczywistości obecne przepisy nie posługują się pojęciem szkody całkowitej. Polisy poszczególnych …

Czym jest szkoda całkowita? Czytaj »

Ubezpieczenie AC – zasady funkcjonowania, roszczenia

Ubezpieczenia dzielimy na dobrowolne oraz obowiązkowe. W ramach tej pierwszej kategorii możemy znaleźć ubezpieczenie autocasco, popularnie określane jako AC. Pomimo, iż jego zawarcie nie jest wymagane od kierowców, zdecydowana większość z niego korzysta – pozwala bowiem uzyskać w wielu przypadkach dosyć wysokie odszkodowania. Czym jest AC? Ubezpieczenie autocasco jest formą dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które prawie …

Ubezpieczenie AC – zasady funkcjonowania, roszczenia Czytaj »

Przewiń do góry