Zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi

Pojęcie zadośćuczynienia nie jest tożsame z odszkodowaniem. Pomimo tego, że oba świadczenia występują zazwyczaj w formie pieniężnej, inna jest podstawa prawna ich przyznawania. Dotyczy to także zadośćuczynienia wypłacanego za wypadek komunikacyjny. Czym jest wypadek komunikacyjny? Obowiązujące przepisy jasno określają, że wypadkiem komunikacyjnym jest każde zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co …

Zadośćuczynienia w związku z wypadkami komunikacyjnymi Czytaj »

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a koszty leczenia

Szkoda w wypadku komunikacyjnym bardzo często wiąże się z koniecznością wsparcia medycznego. To z kolei oznacza dla poszkodowanego wydatki na leki oraz odpowiednią opiekę lub rehabilitację. Czy odszkodowanie za wypadek komunikacyjny obejmuje wówczas koszty ewentualnego leczenia? Zakres szkody komunikacyjnej Szkoda komunikacyjna może wpływać na poszkodowanego dwuzakresowo: w stosunku do zdrowia danej osoby – dotyczy to …

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a koszty leczenia Czytaj »

Przyczynienie się małoletniego poszkodowanego do wypadku

Nierzadko zdarzenia wywołujące określoną szkodę powstają na skutek działania samego poszkodowanego. Dotyczy to także małoletnich, którzy swoim nieprzemyślanym zachowaniem mogą w dużej mierze wpłynąć na określoną sytuację i rozmiar szkody. Czy w takim przypadku odszkodowanie jest w ogóle należne? Przyczynienie się do powstania szkody Zgodnie z treścią art. 362 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się …

Przyczynienie się małoletniego poszkodowanego do wypadku Czytaj »

Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

Sprawy sądowe zawsze wiążą się z konkretnymi opłatami. W pierwszej kolejności zobowiązanym do ich uiszczenia jest powód, dopiero w przypadku wygranej może starać się o ich zwrot. Dotyczy to także spraw o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.  Czym są koszty sądowe? Koszty sądowe to tak naprawdę całokształt wydatków, które pojawiają się w danej sprawie. Związane są …

Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie Czytaj »

Właściwość sądów w sprawach o ubezpieczenia

Sprawy ubezpieczeniowe czasami muszą trafić do sądu, będzie tak szczególnie wtedy, gdy pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem nie dochodzi do porozumienia. Pojawia się wówczas konieczność złożenia pozwu do właściwego sądu – pytanie jednak, który będzie tym prawidłowym? Czym jest właściwość sądu? Właściwość sądu można tak naprawdę rozpatrywać w dwóch aspektach: rzeczowym – chodzi o ustalenie sądu, …

Właściwość sądów w sprawach o ubezpieczenia Czytaj »

Czym jest szkoda całkowita?

Pojęcie szkody nie jest trudne do zdefiniowania, przynajmniej do czasu, gdy uprawniony występuje z roszczeniem jego wypłaty. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc uniknąć odpowiedzialności lub zminimalizować wysokość wypłacanej kwoty posługują się wówczas różnymi rodzajami szkód, wśród których pojawia się m.in. szkoda całkowita. Czym jest szkoda? W rzeczywistości obecne przepisy nie posługują się pojęciem szkody całkowitej. Polisy poszczególnych …

Czym jest szkoda całkowita? Czytaj »

Ubezpieczenie AC – zasady funkcjonowania, roszczenia

Ubezpieczenia dzielimy na dobrowolne oraz obowiązkowe. W ramach tej pierwszej kategorii możemy znaleźć ubezpieczenie autocasco, popularnie określane jako AC. Pomimo, iż jego zawarcie nie jest wymagane od kierowców, zdecydowana większość z niego korzysta – pozwala bowiem uzyskać w wielu przypadkach dosyć wysokie odszkodowania. Czym jest AC? Ubezpieczenie autocasco jest formą dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które prawie …

Ubezpieczenie AC – zasady funkcjonowania, roszczenia Czytaj »

Przewiń do góry